top of page

Samarbete kan åstadkomma de mest fantastiska saker. Det är den symbolik som vi vill spegla i vårt digitala konstverk TILLSAMMANLAGT.

Under några månader har vi samlat in bilder från Borlängebor och besökare. Totalt närmare 1000 bilder bildar tillsammans Tillsammanlagt. 

Så många människor har bidragit och vi fick symbolisera hur fint det kan bli om vi bara väljer att samarbeta. Tillsammans... även om vyerna är lite olika. Någon väljer vinter en annan väljer sommar, någon väljer mörker och någon annan morgonljus, en tredje visar god mat och en fjärde en vacker bro. När vi kombinerar det hela så får vi.... Borlänge!

1000 ögonblick. 1000 bilder av Borlänge. 1000 minnen...

Vi vill också visa att Borlänge har många olika ansikten. Vad Borlänge är, ligger i betraktarens öga. Unga, gamla, barn, bofasta och besökare varit med och bidragit med en eller flera bilder. Varje bild är en pixel i Konstverket.

Om du klickar på de fyra pilarna i överkanten, de som går åt olika håll, så får du konstverket på helskärm. Det är bara att luta sig tillbaka och njuta :) 

bottom of page