top of page

Våra samarbetspartners

tango_logo_ton_black_01.jpg

Tango Meetings

Tangos affärsidé är att utveckla mötesstrategier så att de samverkar med organisationens övergripande mål och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling – för individ och organisation.

Vår filosofi och förmåga grundar sig på en kompetens i att förstå helhet och detaljer. Vi kombinerar mångåriga lärdomar med en ny generations erfarenheter, en ständig nyfikenhet och ett öppet synsätt på hur man deltar i möten.

bk_svart.png
logo galaxen.png

Quality Hotel Galaxen

Quality Hotel Galaxen i Borlänge är en av Dalarnas största hotell och konferens-anläggning.
 Vi har franchiseavtal med Skandinaviens största hotellkedja – Nordic Choice Hotels. 
Galaxen bedriver verksamhet inom hotell, konf-erens, restaurang och nöje.

Inom Nordic Choice Hotels är Quality varumärket för  attraktiva fullservicehotell med tyngdpunkt på konferenser och möten. Galaxen är en av de största konferensanlägg-ningarna i Sverige inom Quality.

Nordic Choice Hotels har över 190 hotell totalt med alla varumärken och vi finns i Skandinavien och Baltikum.

Samtliga hotell är miljö-certifierade enligt ISO 14001.

logo-eye.png

Film i Dalarna

Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film. Region Dalarna (fd Landstinget) är huvudman och fördelar regionala medel samt stöd från statens kulturråd till Film i Dalarna via samverkans-modellen. Falu kommun stödjer årligen Film i Dalarnas verksamhet. 

Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet inom områdena: barn och ungdom, produktion och visning/evenemang

Borlänge kommun

Kulturen är en grundsten i Borlänge och finns närvarande i vardagen genom musik, konst, teater, film och museer. Kulturenheten ansvarar för att förvalta och utveckla kulturen i kommunen.

Att Borlänge är en kulturstad är allmänt känt. Världstenoren Jussi Björling, diktaren Johan Olof Wallin och världsbandet Mando Diao är bara några av kulturskaparna som kommer från staden. Musiktraditionen är stark i bygden, på Maximteatern kan du uppleva teater och revy och staden är full av offentlig konst.

Biblioteket är en viktig och öppen mötesplats mitt i centrum och erbjuder vid sidan om en ständigt uppdaterad katalog även en aktiv program-verksamhet med föreläsningar, författarbesök och konserter.

dios-vit.png

Trafikverket och Dalarna Science Park lockar IT-konsulter från andra orter och goda kommunikationer finns centralt. Vi planerar att utveckla framtidens kontor tillsammans med Trafikverket och skapar ännu mer rum för både bostäder och kontor. Under 2019 ska fler A-lägen skapas i Borlänge. Vi vill skapa rätt innehåll för stadens flöde genom att hitta rätt hyresgäst med rätt utbud som är anpassat efter invånarnas köpvanor. VI arbetar även med en stor och avgörande etablering i stadskärnan som vi hoppas kunna kommunicera inom en snar framtid.

Diös

U50ZySag_400x400.jpg

ABF

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är ett av Sveriges ledande studieförbund. Man erbjuder studiecirklar, kurser, före-läsningar samt kultur-arrangemang i alla landets kommuner.

Studiecirkeln i centrum

Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet. I en studiecirkel får du studera, diskutera eller öva dig på något tillsammans med andra. Till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor eller spela gitarr. Förutom studiecirklar erbjuder man även kurser, föreläsningar och kulturevenemang.

dalarna-science-park.png
i92ojrflo6umtxsll8i7.jpg

Dalarna Science Park

Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. Vi vill bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna, till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Vi erbjuder anpassade processer till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

TUNABYGGEN_RGB.jpg

Tunabyggen

AB Stora Tunabyggen är bostadsföretaget som jobbar med ett samhällsnyttigt perspektiv. Vi har cirka 5 200 bostäder och cirka 360 kommersiella lokaler.

Vi har ett varierat utbud av lägenheter i hus från många tidsepoker, alltifrån gammal genuin bruksmiljö från 1800-talet till nyproduktioner i centrala Borlänge.

AB Stora Tunabyggen med dotterföretagen Borlänge Studentbostäder AB och Tunabyggen Fastighets AB, ägs i sin helhet av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (BKF).

Enligt avtal, utför vi tjänster åt Borlänge kommun, i form av drift, skötsel och uthyrning av kommunens fastigheter, såsom skolor, förskolor, service-boenden och andra lokaler.

Vår vision är ”Möjligheternas boende”. För att skapa ”Möjligheternas boende” måste alla medarbetare tänka och agera kreativt och positivt. Visionen betyder olika för olika kunder och den ställer krav på oss att vara lyhörda och arbeta nära hyresgästerna.

Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvars-fullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön.

Vår affärsidé

Borlänge Energi erbjuder Borlängeborna värme, el, vatten och stadsnät, tar hand om avfall och avlopp samt ger borlänge-borna en god stadsmiljö. 

Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser. Genom dessa ledstjärnor levererar vi våra produkter 24 timmar om dygnet. Det är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav - inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i, idag och i många generationer framöver.

vif_logo_rgb_01.jpg

Vi Förenade

Vi Förenade är en hyresvärd och fastighetutvecklingsaktör som drivs som en ekonomisk förening. Vi har många åtaganden i våra städer och har ett starkt engagemang i det vi gör för våra gäster och kunder och det samhälle vi alla bor i.

Vi är i grunden värderingsstyrda eftersom vårt ursprung finns i nykterhetsrörelsen och har fortsatt på den traditionen. Genom omtanke, öppenhet och genuint intresse för att varje person ska må bra. På ett plan bidrar vi till en bättre, lite varmare värld. Precis så som IOGT tänkte när det skapade dagens Vi Förenade för 100 år sedan. Historien fortsätter.

masmastare_logo_web-178x250.png

Masmästaren

 

Masmästaren ska verka långsiktigt och äga centrala fastigheter i städer belägna i mellersta Sverige med förväntad framtida tillväxt. Fastigheterna ska brukas inom segmenten bostäder, kontor, butiker och hotell och förvaltas miljövänligt och med god service.

bottom of page