top of page

-Bilderna ska fotograferas inom Borlänge kommun.

 

- Alla bilder skall fotograferas och levereras digitalt

 

-Du får endast leverera en bild per tema. Du får ta fler bilder på varje tema men endast spara en för jurybedömning.

 

-Under dagen skickar/laddar du upp totalt tolv bilder till oss. Bilderna ska vara döpta efter det tema som de tillhör. 

 

-Bilderna får vara arrangerade.

 

-Du får använda extern utrustning som till exempel stativ och blixt.

-Du måste fotografera alla tolv temana med samma kamera/telefon.

 

-Bilderna får inte fotograferas i RAW-format och heller inte bearbetas i annan mjukvara. 

 

-Bilderna som du lämnar in till juryn får inte spridas på sociala medier innan juryns beslut.

 

-Tänk på den personliga integriteten när du fotograferar.

 

-Juryns beslut kan inte överklagas.

regler Fotomaraton 2020.jpg
bottom of page