top of page

Regler för Fotomaraton

Borlänge Fotomaraton är en fotoupplevelse där varje enskild deltagande fotograf ska skildra tolv teman under tolv timmar. Starten går kl 8.30 på Sveatorget. Senast kl 09.00 måste du påbörja din tävling. Nästa kontroll hittar du vid Kupolen och målgången sker vid Broken Dreams.

- Bilderna ska fotograferas inom Borlänge kommun.

 

- Alla bilder skall fotograferas och levereras digitalt

 

- Under dagen finns tre stationer du måste besöka, du får fyra teman vid varje station. (Mer info om stationerna kommer)

 

- Du får endast leverera en bild per tema. Du får ta fler bilder på varje tema men endast spara en för jurybedömning.

 

- De tolv bilder som tankas ur din kamera/telefon måste ligga i den ordning som temana presenteras.

 

- Bilderna får vara arrangerade.

 

- Du får använda extern utrustning som till exempel stativ och blixt.

 

- Du måste fotografera alla tolv temana med samma kamera/telefon.

 

- Bilderna får inte fotograferas i RAW-format och heller inte bearbetas i annan mjukvara. 

 

- Bilderna som du lämnar in till juryn får inte spridas på sociala medier innan juryns beslut.

 

- Tänk på den personliga integriteten när du fotograferar.

 

- Juryns beslut kan inte överklagas.

bottom of page